Home

D.A.T.C. BVBA

Boekhouding

 

 

Vervullen van alle wettelijke verplichtingen inzake vennootschapsboekhouding, boekhouding van vrije beroepen en éénmanszaken.

 

Vervullen van BTW verplichtingen

 

 

Boekhoudkundige bijstand en advies aan ondernemingen, éénmanszaken en vrije beroepen.

Accountancy

 

 

Als erkend accountantskantoor zorgen wij er voor dat het materiële werk efficiënt uitgevoerd wordt, waarbij wij overtuigd zijn een meerwaarde voor u te kunnen betekenen.

 

 

Opmaken en bespreken van tussentijdse afsluitingen & resultaten zodat u de nodige maatregelen tijdig kunt treffen.

 

 

Opmaken en bespreken van de jaarrekening incusief verslagen in overenstemming met de wettelijke bepalingen.

 

 

Opmaken en bespreken van bruikbare en overzichtelijke bestuursinformatie, tabellen en kostprijsanalyses.

Fiscaliteit

 

 

Fiscaliteit is een complexe materie met een voortdurend veranderende regel- en wetgeving. Dankzij permanente en gespecialiseerde vorming blijven wij steeds up to date. Wij kunnen u met een volledig actueel en gepersonaliseerd fiscaal advies bijstaan.

 

Optimalisatie en indienen van de aangifte vennootschapsbelasting.

 

Optimalisatie en indiening van de aangifte personenbelasting.

 

Assistentie bij fiscale controles, verdediging van uw fiscale rechten bij de Administratie en verlenen van bijstand op juridisch niveau.

 

Hulp bij het nakomen van wettelijke fiscale verplichtingen.

 

Bovendien beschikken wij over een uitgebreid professioneel netwerk.

 

D.A.T.C. BVBA werd opgericht in 2001 door de zaakvoerder Gino Denolf. Daarvoor werd de activiteit uitgeoefend als eenmanszaak, gestart in 1986.

Gino Denolf werd erkend als Accountant IAB in 1987 en als belastingconsulent in 2001.

 

De vennootschap D.A.T.C. BVBA werd eveneens erkend als Accountant-Belastingconsulent IAB bij de oprichting in 2001. De erkenning door het IAB (Instituut van de accountants en Belastingconsulenten) staat garant voor een professionele aanpak.

 

De vennootschap heeft in 2005 haar intrek genomen in nieuwe kantoren gelegen aan de Kapellestraat 22A te 8760 Meulebeke. Zodoende kunnen wij nog beter inspelen op de noden van het cliënteel. Om de organisatie ordentelijk te laten verlopen is het wel aangewezen bij een bezoek aan ons kantoor op voorhand een afspraak vast te leggen.

D.A.T.C. BVBA ( Denolf Accountancy & Tax Consulting )

Elbestraat 28 C B-8760 Meulebeke Tel. + 32 51 486276 Mobile + 32 497 707597 info@datc.be

DATC © All Rights Reserved